Værdier

Hillerød HK’s værdier:

Engagement:
F
okuseret & aktiv deltagelse
Alle bidrager til klubbens drift og udvikling
Vi har vilje til sejr

Rummelighed:
Å
ben & konstruktiv dialog
Alle er velkomne – som en del af fællesskabet
Vi viser tolerance & respekt

Fair Play
T
ræneren styrer, spillerne spiller, dommeren dømmer & forældre hepper og klapper
Alle viser respekt for modstanderen uanset resultat
Vi taler pænt til – og om hinanden

Udvikling
S
undhed går foran det sportslige
Alle har ret til udvikling til et nyt niveau
Vi ønsker en sund livsstil